tel: 502 682 956
Umów się na wizytę

BEZPIECZEŃSTWO

Z myślą o bezpieczeństwie pacjentów w gabinecie zachowana jest najwyższa higiena.


Zabiegi podologiczne wykonywane są przy użyciu narzędzi, które każdorazowo są czyszczone, poddawane myjce ultradźwiękowej, oraz sterylizowane w autoklawie. Pozostałe materiały i akcesoria pomocnicze są jednorazowego użytku.

 

Dzięki najwyższej jakości aparatury, narzędzi i produktów kosmetycznych jesteśmy wstanie zapewnić wysoki standard usług.

 

W gabinecie pracujemy na produktach różnych marek:

 • Hartman
 • Ekolab
 • Allpresan
 • Ruck
 • Peclavus
 • Remmele's
 • Gehwol

 

 

RODO

 

INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI GABINETU PODOLOGICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1.i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Gabinet Podologiczny mgr K. Pawełczyk przy ul. Łąkowej 2, 62-070 w Dopiewie ;e-mail kontakt@gabinetpodologiczny.eu
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
-zapisania w kalendarzu wizyt z możliwością wysłania smsa z powiadomieniem o wizycie;
-wystawieni
a faktury;
-
przesyłania informacji handlowych;
-realizacji umowy (wykonania usługi).
3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 1. dane dotyczące zdrowia;
 2. dane identyfikujące;
 3. dane adresowe;
 4. dane kontaktowe.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Pania/Pana zgoda.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności gabinetu a po jego likwidacji przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
6.Podmiotami przetwarzającymi, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu są:
-LadyTime.pl sp.z o.o. z siedzibą: ul Ciołka 17, 01-445 Warszawa.
-Diagnostyka Sp.z o.o. z siedzibą: Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
8. Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
9.Każdej osobie, której dane są przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo:
-dostępu do swoich danych
-sprostowania s
woich danych,
-usunięcia s
woich danych;
-ograniczenia przetw
arzania swoich danych
-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
-
prawo do przenoszenia danych osobowych.
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do realizacji wykonania usługi przez Administratora.
12. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych

  
 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.